Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Välkommen till EMN:s nationella kontaktpunkt i Sverige

Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation, 11–12 May 2023 in Stockholm, Sweden.

Senaste nyheterna

Nyhetsikon
Årsrapport om migration och asyl för 2022
EMN har publicerat den årliga migrationsrapporten för 2022 (del I). Rapporten ger en bred överblick över utvecklingen inom migration och asyl i EU. Rapporten belyser även trender i ...
Nyhetsikon
Nya språk i EMN:s Glossary
EMN har under senare år fått flera nya observatörsländer och det betyder också att flera språk tillkommer i ordlistan utöver EU-språken. Georgiska och ukrainska är nu nya språk.
Publikationer ikon
EMN har publicerat rapporter om klimatmigration och vidarebosättning
Nu finns två nya EMN Informs. Det är kortare rapporter som tar upp aktuella och relevanta ämnen, denna gång om klimatmigration respektive vidarebosättning.