Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Välkommen till EMN:s nationella kontaktpunkt i Sverige

Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

Vad betyder egentligen migration och vem är flykting? EMN har tillsammans med Migrationsverket tagit fram en folder som reder ut de vanligaste migrationsbegreppen.

Senaste nyheterna

Publikationer ikon
”Ord om migration” i ny upplaga
EMN-foldern har uppdaterats och aktualiserats.
Nätverksikon
Rapportering från den nationella konferensen
Europeiska migrationsnätverket (EMN) arrangerade den 19 maj en nationell konferens på det aktuella temat mottagande av ukrainska flyktingar i de nordiska länderna. Till konferensen ...
Nätverksikon
Nätverkskonferens 2022 om flyktingar från Ukraina i Norden
Den 19 maj 2022 arrangerar EMN Sverige en nätverkskonferens i Stockholm. Konferensens syfte är att belysa och diskutera mottagandet av människor på flykt från Ukraina i de fem nord ...