Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Om EMN

Med målsättning att stödja utformningen av den Europeiska unionens migrationspolitik har det europeiska migrationsnätverket i uppdrag att tillhandahålla medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

EU-kommissionen koordinerar arbetet centralt och säkerställer att det reflekterar EU:s politiska prioriteringar inom migration och asyl. Kommissionen godkänner även EMN:s årliga arbetsprogram. 

EMN Sverige finansieras av Europeiska kommissionen (Generaldirektoratet för inrikes frågor) och Migrationsverket.

Läs mer om EMN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.