Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Bakgrund

EMN startades 2003 som ett pilotprojekt med syfte att utveckla ett europeiskt informationsutbytessystem kring asyl, migration och ursprungsländer. I maj 2008 fattade Europeiska unionens råd beslut om att inrätta EMN som en permanent expertgrupp till Europeiska kommissionen.

Struktur 

Europeiska kommissionen koordinerar EMN och har i detta arbete hjälp av ett serviceföretag samt medlemsländernas nationella kontaktpunkter. EMN består av 28 nationella kontaktpunkter, dvs. alla nuvarande EU-medlemsländer plus Norge. Danmark deltar, i enlighet med de undantag de har inom politikområdet, bara som observatör.

EMN:s styrelse ger politisk vägledning till arbetet. Kommissionen är ordförande i styrelsen, som annars består av en ledamot från varje medlemsland och en observatör från Europaparlamentet. För ytterligare information se EMN:s europeiska webbplats.