Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nationellt nätverk

Som nationell kontaktpunkt ansvarar Migrationsverket för att skapa och upprätthålla ett nätverk i Sverige. Syftet med det nationella nätverket är bland annat att säkerställa att information och fakta som tas fram inom EMN är objektiva och tillförlitliga.

Den nationella kontaktpunkten anordnar årligen en eller flera konferenser som samlar nätverket kring frågor av gemensamt intresse.

Nätverket består av ett brett urval av organisationer, forskare och enskilda personer som är verksamma inom migrations- och asylområdet. Vid tidigare studier och konferenser har vi samarbetat med bland andra Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet, Svenska Institutet, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Sveriges förenade studentkårer, Justitiedepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Utrikesdepartementet, Röda korset, Rädda barnen, Caritas, Svenska kyrkan, Avdelningen för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet (REMESO) och Statistiska centralbyrån (SCB).

EMN:s europeiska webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EMN work programmes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EMN på Wikipedia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.