Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nationella EMN-konferenser

Varje år anordnar den svenska kontaktpunkten en eller flera konferenser som samlar nätverket kring frågor av gemensamt intresse.

Konferenserna ger tillfälle att samla olika aktörer inom migrationsområdet, både svenska och europeiska, för utbyte av information och erfarenheter kring ett aktuellt tema.

Genomförda konferenser

2022: Den 19 maj arrangerades en nationell konferens på temat mottagande av ukrainska flyktingar i de nordiska länderna. Mer om konferensen hittar du i menyn under rubriken 2022.

2019: Den första konferensen handlade om hur olika aktörer i Sverige och utomlands arbetar med att attrahera och välkomna internationella studenter. Temat för den andra konferensen 2019 var "Attracting start-ups and innovative entrepreneurs from outside the EU – a key in Sweden’s high skill ecosystems". Mer om den första konferensen hittar du under rubriken 2019 i menyn.