Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nationella EMN-konferenser

Varje år anordnar den svenska kontaktpunkten en eller flera konferenser som samlar nätverket kring frågor av gemensamt intresse.

Konferenserna ger tillfälle att samla olika aktörer inom migrationsområdet, både svenska och europeiska, för utbyte av information och erfarenheter kring ett aktuellt tema.

Genomförda konferenser

2022: Den 19 maj arrangerades en nationell konferens på temat mottagande av ukrainska flyktingar i de nordiska länderna. Mer om konferensen hittar du i menyn under rubriken 2022.

2019: Den första konferensen handlade om hur olika aktörer i Sverige och utomlands arbetar med att attrahera och välkomna internationella studenter. Temat för den andra konferensen 2019 var "Attracting start-ups and innovative entrepreneurs from outside the EU – a key in Sweden’s high skill ecosystems". Mer om den första konferensen hittar du under rubriken 2019 i menyn.

2018: Temat för konferensen var aktuella trender och nya mönster vad gäller migration och asyl i Europa "Changing Realities of Migration and Asylum”. Mer om konferensen hittar du under rubriken 2018 i menyn.

2017: Temat för konferensen var familjeåterförening, "Family reunification in Sweden and Europe – state of play and lessons for the future”. Mer om konferensen hittar du under rubriken 2017 i menyn.

2016: Detta års konferens hölls på temat vidarebosättning, "Resettlement in Sweden and Europe – what works?" Samma år genomförde EMN en studie om nationella program för vidarebosättning i medlemsstaterna och Norge. Desutom hade Sverige beslutat att öka den nationella flyktingkvoten. Mer om konferensen hittar du under rubriken 2016 i menyn.

2015: Denna gång kretsade konferensen kring organiserad sysselsättning för asylsökande. Tyvärr finns ingen sammanfatting för denna konferens.