Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publikationer

För att tillhandahålla medlemsländerna och EU-institutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migration och asyl gör EMN bland annat olika studier och rapporter.

Varje år genomförs tre till fyra tematiska studier och en årlig policyrapport om migration och asyl. Alla medlemsländer bidrar med sin nationella studie/rapport och kommissionen sammanställer dessa till så kallade syntesrapporter.
För att säkerställa jämförbarheten i studier och rapporter genomförs de enligt gemensamma och fastställda specifikationer. Varje nationell kontaktpunkt tar fram en nationell rapport, inte sällan i samarbete med representanter för det nationella nätverket.

Nationella rapporter

Till de tematiska studier som EMN genomför varje år bidrar Sverige med sina nationella studier/rapporter. Rapporterna baseras på befintlig nationell fakta och information. Den svenska kontaktpunkten samlar in fakta och information och analyserar den utifrån de problemställningar som specifikationerna för studien anger.

Syntesrapporter

När de nationella rapporterna är klara sammanställer Europeiska kommissionen med stöd av ett serviceföretag (ICF) en komparativ syntesrapport. Dessa rapporter lyfter fram de väsentligaste slutsatserna från de nationella rapporterna, presenterar jämförbara data och påvisar det europeiska perspektivet – exempelvis genom att relatera till relevanta europeiska policyinitiativ.

EMN Inform

EMN Inform ger en kort sammanfattning av de huvudsakliga politiskt relevanta resultaten från EMN:s studier.

Policyrapporter

De årliga policyrapporterna innehåller fakta om utvecklingen rörande migration och asyl under föregående år i medlemsländerna.

EMN Country Factsheets

EMN:s landfaktablad är baserade på de årliga nationella policyrapporterna och ger kortfattad fakta om den politiska och juridiska/legala utvecklingen inom migrations- och asylområdet, samt den senaste statistiken, under föregående år.

Landfaktabladen för andra medlemsstater hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ENM Bulletin

EMN Bulletin är ett nyhetsbrev från Europeiska kommissionen som utkommer fyra gånger per år. De tar framför allt upp nyheter och händelser på EU-nivå och i medlemsstaterna och ger beslutsfattare och andra utövare en översikt av den senaste utvecklingen och de senaste händelserna inom migrationsområdet.

Ordlista (Glossary)

En ordlista (Glossary) inom områdena asyl och migration har utvecklats inom det europeiska migrationsnätverket EMN. Ordlistan ska öka jämförbarheten mellan EU:s medlemstater genom användandet av gemensamma termer och definitioner. Asylum and Migration Glossary 6.0 är den senaste versionen av ordlistan.