Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Årsrapporter och landfaktablad
(Country factsheets)

De årliga rapporterna om migration och asyl från EMN Sverige redovisar för varje år huvudsakliga politiska och legala utvecklingar inom migrations- och asylområdet i Sverige, samt relevant migrations- och asylstatistik.

De europeiska syntesrapporterna är jämförande sammanställningar av utvecklingen i EU:s medlemsstater. EMN:s landfaktablad (Country factsheets) är baserade på de årliga nationella policyrapporterna och ger kortfattad fakta om händelser inom migrations- och asylområdet, samt den senaste årsstatistiken.

Annual Report on Migration and Asylum 2022

Annual Report

Rapporten innehåller fakta och statistik om utvecklingen rörande migration och asyl i Sverige under 2022.

Jämförande studie

Studien innehåller fakta om utvecklingen rörande migration och asyl under föregående år i EU:s medlemsstater.

Country factsheet Sweden

Landfaktabladet ger kortfattad fakta och statistik om utvecklingen inom migrations- och asylområdet i Sverige under 2022.

Annual Report on Migration and Asylum 2021

Jämförande studie

Studien innehåller fakta om utvecklingen rörande migration och asyl under föregående år i EU:s medlemsstater.

Country factsheet Sweden

Landfaktabladet ger kortfattad fakta och statistik om utvecklingen inom migrations- och asylområdet i Sverige under 2021.

Annual Report on Migration and Asylum 2020

Annual Report

Rapporten innehåller fakta och statistik om utvecklingen rörande migration och asyl i Sverige under 2019.

Syntesrapport

Rapporten innehåller fakta om utvecklingen rörande migration och asyl under föregående år i EU:s medlemsstater.

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten.

Country factsheet Sweden

Landfaktabladet ger kortfattad fakta och statistik om utvecklingen inom migrations- och asylområdet i Sverige under 2020.

Annual Report on Migration and Asylum 2019

Annual Report

Rapporten innehåller fakta och statistik om utvecklingen rörande migration och asyl i Sverige under 2019.

Syntesrapport

Rapporten innehåller fakta om utvecklingen rörande migration och asyl under föregående år i EU:s medlemsstater.

Ungdom med resväska

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten.