Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ad hoc-frågor

Ett snabbt sätt att få jämförbar information.

Inom EMN finns ett system för de nationella kontaktpunkterna att ställa så kallade ad hoc-frågor inom nätverket. Det är en flexibel metod för att insamla jämförbar information om specifika migrations- eller asylpolitiska angelägenheter.

Ad hoc-frågor är avgränsade och besvaras inom en kort tid. Det går generellt sett till så att en av kontaktpunkterna skickar in en förfrågan av relevans för policyutvecklingen i deras medlemsstat. De övriga nationella kontaktpunkterna har sedan fyra veckor att besvara frågan. Därefter görs en sammanställning av alla svar, vilken läggs ut på EMN:s europeiska webbplats ungefär åtta veckor efter det att frågan har lanserats. Webbplatsen har en sökfunktion som gör det möjligt att ta fram Ad hoc-frågor inom olika ämnesområden och från olika år tillbaka i tiden.

Här kommer du till webbsidan för EMN:s ad-hoc frågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du en fråga som du skulle vilja att nätverket tog upp är du välkommen att kontakta oss.