Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2021

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures

Syntesrapport

Denna jämförande EMN-studie är baserad på nationella rapporter från 25 EU-länder. Den ger en översikt över hur länderna arbetar med att förvar och alternativ till förvar. Studien omfattar perioden 2015–2020.

Third-country national victims of trafficking in human beings: detection, identification and protection

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten om människohandel i EU-länderna samt Norge och Georgien.

Detection, identification and protection of third-country national victims of trafficking in human beings – National Report Sweden Pdf, 780.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationell rapport

Rapporten beskriver regelverk och utvecklingen i Sverige gällande identifiering och skydd för offer för människohandel. Studien omfattar perioden 2015-2020.

Syntesrapport

Denna jämförande EMN-studie är baserad på nationella rapporter från 25 EU-länder samt Norge och Georgien. Den ger en översikt över hur länderna arbetar med att identifiera och skydda offer för människohandel. Studien omfattar perioden 2015-2020.

The use of digitalisation and artificial intelligence in migration management

EMN Inform

Denna kortrapport visar och ger exempel på hur EU-länder och ett antal andra länder arbetar med nya teknologier, digitalisering och artificiell intelligens när de hanterar ansökningar om uppehållstillstånd, medborgarskap och asyl. Rapporten har tagits fram av EMN i samarbete med OECD.

Exploring legal pathways to fulfil labour needs

Foto på rapporten Attracting and Protecting Seasonal Workers from third Countries in the EU

EMN Inform

Denna kortrapport beskriver hur EMN-länderna arbetar med bilaterala ”talangpartnerskap” med tredje länder för att hitta utländsk arbetskraft. Rapporten tar också upp exempel på kompletterande lagliga vägar för skyddsbehövande.