Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Uppdrag och uppgifter

Enligt Europeiska unionens rådsbeslut (2008/381/EG) har EMN följande uppgifter:

  • Samla in, utbyta uppdaterade och tillförlitliga data och uppdaterad information från ett brett urval av källor.
  • Analysera dessa data och denna information och presentera i en lättillgänglig form.
  • I samarbete med andra berörda EU-organ bidra till utarbetandet av indikatorer och kriterier som gör informationen enhetligare och bidrar till utvecklingen av gemenskapsverksamhet med anknytning till migrationsstatistik.
  • Utarbeta och offentliggöra återkommande rapporter om migrations- och asylsituationen i gemenskapen och medlemsstaterna.
  • Inrätta och underhålla ett internetbaserat system för informationsutbyte, som ger tillgång till relevanta dokument och publikationer på migrations- och asylområdet.
  • Öka medvetenheten om migrationsnätverket genom att ge tillgång till den information det samlar in och sprida migrationsnätverkets resultat, om det inte är frågan om konfidentiell information.
  • Samordna information och samarbeta med andra berörda europeiska och internationella organ.