Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN:s ordlista inom asyl och migration

En ordlista (Glossary) inom områdena asyl och migration har utvecklats inom det europeiska migrationsnätverket EMN. Ordlistan ska öka jämförbarheten mellan EU:s medlemsstater genom användandet av gemensamma termer och definitioner.

Asylum and Migration Glossary 8.0 är den senaste versionen av ordlistan i den nätbaserade versionen. Den innehåller termer inom asyl och migration på flertalet av EU-ländernas språk (utom danska) samt norska. Uppslagsorden och definitionerna av termerna är på engelska medan själva termerna finns översatta till EU-språken samt norska. Syftet med ordlistan är att underlätta förståelsen av termer och definitioner mellan EU:s medlemsstater. Ordlistan är till användning för alla inom till exempel myndigheter, forskning, frivilligorganisationer och media som sysslar med frågor inom området.

Den nätbaserade versionen uppdateras regelbundet av EMN:s arbetsgrupp för ordlistan (Glossary and Thesaurus Working Group, GTWG). Den senaste uppdateringen gjordes i december 2021 och innehåller cirka 520 termer, varav flera är nya eller har reviderats sedan den senaste upplagan för att förbättra tydlighet och jämförbarhet. Den nätbaserade versionen fick ett nytt utseende och en förbättrad sökfunktion i juni 2022.

Sök i EMN Asylum and Migration Glossary 8.0 på EMN:s europeiska webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den senaste tryckta versionen är Asylum and Migration Glossary 6.0. Den finns i en sökbar pdf-version, som publicerades i maj 2018. Glossary 6.0 är dessutom tillgänglig som app på engelska, finska, grekiska, italienska, lettiska och tyska. Appen finns både på Appstore och Google Play och går enkelt att hitta genom att man söker på ”EMN Glossary”.

Ladda ner den interaktiva pdf-versionen av EMN Asylum and Migration Glossary 6.0 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ord om migration

Ord om migration är en folder som riktar sig till dig som vill lära dig mer om migrationsfrågor, till exempel i arbetet eller i skolan, och den kan användas som en enklare ordlista. Foldern uppdateras regelbundet, senast i mars 2023.

Ord om migration (webbversion) Pdf, 859.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ord om migration (utskriftsvänlig version) Pdf, 920.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan beställa foldern färdigtryckt genom att mejla emn@migrationsverket.se.