Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN har publicerat rapporter om klimatmigration och vidarebosättning

Nu finns två nya EMN Informs. Det är kortare rapporter som tar upp aktuella och relevanta ämnen, denna gång om klimatmigration respektive vidarebosättning.

Rapporten "Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation" syftar till att kartlägga politiska och organisatoriska ramverk och praxis i EMN:s medlemsstater och andra OECD-länder som inte är med i EU för att se hur klimaterelaterad migration och omflyttning hanteras och vilka relevanta projekt och internationella samarbeten som finns. Rapporten låg också till grund för EMN-konferensen som hölls i Stockholm i mitten av maj 2023.

En annan ny rapport har titeln "Resettlement, Humanitarian Admission and Sponsorship Schemes". Rapporten syftar till att ge beslutsfattare den senaste jämförbara informationen rörande olika typer av vidarebosättinng i medlemsländerna och utvecklingen under åren 2016–2022.

Läs rapporterna på sidan med studier och rapporter 2023

Läs mer om EMN-konferensen i Stockholm