Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Välkommen till EMN:s nationella kontaktpunkt i Sverige

Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation, 11–12 May 2023 in Stockholm, Sweden.

Senaste nyheterna

Publikationer ikon
Tre nya EMN Informs
För intresserade finns nu möjlighet att ta del av ytterligare EMN Informs. Det handlar om kortare rapporter som tar upp aktuella och relevanta ämnen.
Publikationer ikon
EMN Inform om asylsökande barn som kommer tillsammans med vårdnadshavare
En Inform är en kortrapport som omfattar ett avgränsat område. Denna EMN Inform, ”Accompanied children’s right to be heard in international protection procedures”, har tagits fram ...
Publikationer ikon
Ytterligare EMN-rapporter publicerade
För intresserade finns nu ytterligare EMN-rapporter att ta del av. Det är ett antal ämnen som avhandlas, från massflyktsdirektivet till hur medlemsstater verkar för att attrahera i ...