Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Välkommen till EMN:s nationella kontaktpunkt i Sverige

Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation, 11–12 May 2023 in Stockholm, Sweden.

Senaste nyheterna

Publikationer ikon
Ytterligare EMN-rapporter publicerade
För intresserade finns nu ytterligare EMN-rapporter att ta del av. Det är ett antal ämnen som avhandlas, från massflyktsdirektivet till hur medlemsstater verkar för att attrahera i ...
Publikationer ikon
Ny EMN rapport om bilaterala återtagandeavtal
Återtagandeavtal reglerar vilka skyldigheter stater har när det gäller återtagande av medborgare och finns framförallt för att underlätta det praktiska genomförandet av själva åter ...
Publikationer ikon
Ny EMN-studie om integration
Den nationella rapporten ”Integration of Migrant Women in the EU and Norway: Policies and Measures” tar upp en politiskt prioriterad fråga, utrikesfödda kvinnors ställning i det sv ...