Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Välkommen till EMN:s nationella kontaktpunkt i Sverige

Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation, 11–12 May 2023 in Stockholm, Sweden.

Senaste nyheterna

Publikationer ikon
”Ord om migration” i ny upplaga
EMN-foldern har uppdaterats och aktualiserats.
Publikationer ikon
EMN-studie om asylsökandes integration på arbetsmarknaden
Studien "Integration of applicants for international protection in the labour market" tittar närmare på lagstiftning och policy inom EMN-länderna på det här området. Den ger även e ...
Nyhetsikon
Årsrapport om migration och asyl för 2022
EMN har publicerat den årliga migrationsrapporten för 2022 (del I). Rapporten ger en bred överblick över utvecklingen inom migration och asyl i EU. Rapporten belyser även trender i ...