Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ytterligare EMN-rapporter publicerade

För intresserade finns nu ytterligare EMN-rapporter att ta del av. Det är ett antal ämnen som avhandlas, från massflyktsdirektivet till hur medlemsstater verkar för att attrahera internationella forskare.

EMN har under året fokuserat att följa upp massflyktsdirektivet. Tre kortrapporter finns publicerade som visar på tillämpningen, informationsinsatser, vilka boendealternativ som finns och vilka rättigheter ukrainare har i de olika medlemsstaterna.

Återvändande är ett annat tema som EMN rapporterar om. Förutom kortrapporten om bilaterala återtagandeavtal finns nu även en om vilka incitament som finns på plats inom EU och vilken verkan de bedöms ha på beslutet om att återvända frivilligt.

Det finns även en kortrapport om hur medlemsstater verkar för att attrahera internationella forskare och en om vilken tillgång lagligen bosatta migranter har till psykisk hälsovård. Slutligen finns en som handlar om sekundära förflyttningar av tredjelandsmedborgare som redan har blivit beviljade tillstånd i en av EU:s medlemsstater, men som av någon anledning söker tillstånd i en annan medlemsstat.

För mer information ladda ned rapporterna på sidan för studier och rapporter publicerade 2022