Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Tre nya EMN Informs

För intresserade finns nu möjlighet att ta del av ytterligare EMN Informs. Det handlar om kortare rapporter som tar upp aktuella och relevanta ämnen.

Rapporten "EMN Inform Organising flexible housing in the context of international protection" handlar om utmaningen att tillhandahålla bostäder när antalet asylsökande varierar. Perioden som studeras är 2017–2022 vilket inkluderar både pandemin och Rysslands krig mot Ukraina.

Majoriteten migranter når inte EU utan blir kvar i närområdet i mottagnigns- och transitländer. EMN:s Inform "Prospects for displaced persons in non-EU first reception and transit countries" belyser vilka strategier och initiativ som finns på plats i 20 av EMN:s medlemsländer för att ge fördrivna tredjelandsmedborgare i mottagar- och transitländer utanför EU bättre förutsättningar.

Till sist finns en uppdatering av tidigare publicerad EMN Inform om statslöshet, "EMN Inform Statelessness in the European Union, Norway and Georgia". Rapporten är baserad på svar från 25 av EMN:s medlemsländer och visar på likheter och skillnader när det gäller processen att bedöma statslöshet och vilka rättigheter statslösa har.

För mer information ladda ned rapporterna på sidan för studier och rapporter publicerade 2023.