Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Rapportering från den nationella konferensen

Europeiska migrationsnätverket (EMN) arrangerade den 19 maj en nationell konferens på det aktuella temat mottagande av ukrainska flyktingar i de nordiska länderna. Till konferensen i Stockholm kom cirka 90 deltagare från myndigheter, kommuner, ambassader, universitet och från civilsamhället, men även mer långväga deltagare från EMN:s andra medlems- och observatörsländer.