Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny EMN rapport om bilaterala återtagandeavtal

Återtagandeavtal reglerar vilka skyldigheter stater har när det gäller återtagande av medborgare och finns framförallt för att underlätta det praktiska genomförandet av själva återvändandet.

EMN har nu publicerat en rapport om vilka bilaterala återtagandeavtal som finns mellan EU:s medlemsstater plus Norge och tredjeländer. Frågan är hur väl de fungerar och om de underlättar arbetet med att återvända tredjelandsmedborgare som saknar rättslig status att vistas i landet.

För mer information ladda ned rapporten som finns på sidan för studier och rapporter publicerade 2022.