Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN-studie om tredjelandsmedborgare utan tillstånd

EMN har nu publicerat en studie som belyser tredjelandsmedborgare som saknar nödvändiga tillstånd och som har befunnit sig i en sådan situation under en längre period.

Syftet med rapporten ”Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in EU Member States and Norway” är att belysa regelverk och praxis inom EU plus Norge, vilka åtgärder som finns på plats för att motverka irreguljär vistelse och vilka aktörer som samverkar på området.

Den nationella rapporten visar att det här är en mycket heterogen grupp vilket också förklarar varför det saknas riktad politik och praxis i Sverige. Prioriterat är framförallt att få de utan uppehållstillstånd att lämna landet. Det gäller även i övriga EU plus Norge. Det finns dock en del EU länder som också har åtgärder för att regularisera vistelsen i landet.

Den jämförande studien visar framförallt skillnaderna inom EU plus Norge och vilka rättigheter tredjelandsmedborgare har som befinner sig irreguljärt i EU plus Norge. Studien visar också att pandemin ytterligare försämrade deras situation.

Läs och ladda ner rapporterna