Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Årsrapport om migration och asyl för 2022

EMN har publicerat den årliga migrationsrapporten för 2022 (del I). Rapporten ger en bred överblick över utvecklingen inom migration och asyl i EU. Rapporten belyser även trender inom asyl och migration och tar upp ny lagstiftning, ny praxis och statistik.

Några av ämnena som tas upp är laglig migration, internationellt skydd, ensamkommande barn, integration, medborgarskap, statslösa, gränskontroller, visering och Schengen områden, människohandel och återvändande. I år inkluderar rapporten även ett avsnitt om EU:s massflyktsdirektiv 2022/382 Temporary Protection Directive, (TPD) som aktiverades med anledning av de stora flyktingströmmar som sattes i rörelse när Ryssland invaderade Ukraina.

Den fullständiga EMN-rapporten hittar du här Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Förutom rapporten finns EMN inform och EMN flash. Två kortrapporter som sammanfattar resultat och slutsatser från EMN-rapporten (del I).

Även den nationella årsrapporten har publicerats (del II). Den nationella rapporten ger en överblick över viktiga utvecklingar inom migration och asyl i Sverige. Rapporten är skriven på engelska och innehåller en sammanfattning på Svenska. Det finns även ett landfaktablad (Country factsheet Sweden) som ger kortfattad fakta och statistik om utvecklingen inom migrations- och asylområdet i Sverige under 2022.

Här hittar du de publicerade rapporterna