Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Slutrapport om covid-19

EMN och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har i en serie kortrapporter rapporterat om hur pandemin påverkar migrationen på olika sätt i EU- och OECD-länder. Nu finns en slutrapport, The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD countries.

EMN och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har som tidigare rapporterats följt upp effekten av covid-19 på migration under 2020. Fem så kallade Informs, korta rapporter innehållande aktuell och jämförbar information, har publicerats för att visa på både effekter för migration och på vilka åtgärder som har vidtagits för att mildra de negativa konsekvenserna för arbetskraftsmigranter, anhöriginvandrare, internationella studenter, asylsökande samt för de som ska återvända. En slutrapport har nu publicerats för att summera och sammanställa pandemins påverkan på många migrationsrelaterade områdena såsom på arbetsmarknaden, tillhandahållandet av covid-19-relaterad hälso- och sjukvård, gränsförfaranden och asylrätten under perioden mars–december 2020. Förutom OECD har även Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) och Europeiska gräns- och kustbevakningssbyrån (Frontex) bidragit med underlag till slutrapporten.

Utmaningarna har varit stora under pandemin och ett antal åtgärder har vidtagits rörande migration till EU:s medlemsländer så som att påskynda den digitala utvecklingen för att kunna fortsätta migrationsmyndigheternas verksamhet i så stor omfattning som möjligt. Fysiska besök har till exempel i många länder ersatts av videokonferenser och asylutredningar på distans. Reserestriktioner har gjort att internationella studenter hindrats från att bedriva studier på plats vilket i många fall har lösts genom distansundervisning. För att tillgodose behoven på arbetsmarknaden har undantag från inreseförbud beslutats exempelvis för hälso- och sjukvårdspersonal, säsongsarbetare inom skog- och jordbruk och nödvändig högkvalificerad arbetskraft. För de som inte kan återvända har tillstånd i vissa fall förlängts. Överhuvudtaget har pandemin haft stor påverkan på återvändandet och drastiskt minskat antalet utresor.

Det är ännu för tidigt att förutse de långsiktiga konsekvenserna av pandemin. Rapporten gör dock ett försök att blicka framåt för att se vilka möjligheter och utmaningar digitaliseringen bär på för framtida asyl och migration.

För mer information läs och ladda ner denna EMN Inform här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De tidigare publikationerna om hur covid-19 pandemin påverkar asyl och migration hittar du i vårt nyhetsarkiv.