Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

”Ord om migration” i ny upplaga

EMN-foldern har uppdaterats och aktualiserats.

”Ord om migration” är en folder som på ett användarvänligt vis förklarar de vanligaste termerna och uttrycken inom asyl och migration. Den innehåller också termer inom integration och medborgarskap. Foldern lanserades första gången 2017 och har sedan dess uppdaterats flera gånger. Den 1 december 2023 trädde flera ändringar i Utlänningslagen i kraft, bland annat upphörde möjligheten att ge uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter, och foldern har därför uppdaterats på några punkter. Som tidigare finns den i en webbversion och i en utskriftsvänlig version.

”Ord om migration” vänder sig till alla som i till exempel arbetsliv eller studier behöver lära sig mer om migration och asyl.

Läs mer om och ladda ner foldern Ord om migration