Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

”Ord om migration” i ny upplaga

EMN-foldern har uppdaterats och aktualiserats.

”Ord om migration” är en folder som på ett användarvänligt vis förklarar de mest vanliga termerna och uttrycken inom asyl och migration. Den innehåller också termer inom integration och medborgarskap. Foldern lanserades första gången 2017 och har sedan dess kommit i ett par nya versioner och nu är det alltså dags för en ny. Denna gång har termen ”tillfälligt skydd” lagts till. Denna har blivit aktuell efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina då EU aktiverade det så kallade ”massflyktsdirektivet” som ger personer från Ukraina tillfälligt skydd i EU. Utöver det har vi gjort några mindre justeringar av färg och form.

”Ord om migration” vänder sig till alla som i till exempel arbetsliv eller studier behöver lära sig mer om migration och asyl.

Läs mer om och ladda ner foldern Ord om migration