Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny version av ”Ord om migration”

EMN-foldern har uppdaterats med de förändringar av migrationslagstiftningen som trädde ikraft i juli 2021.

”Ord om migration” är en EMN-folder som på ett användarvänligt vis förklarar de mest vanliga termerna och uttrycken inom asyl- och migration. Den innehåller också termer inom integration och medborgarskap. Foldern lanserades från början 2017 och har sedan dess kommit i ett par nya versioner och nu är det alltså dags för en ny. Den information som lagts till är bland annat den nya huvudregeln att uppehållstillstånd från början är tidsbegränsade och information om försörjningskrav för familjeåterförening. Utöver det har vi gjort några mindre justeringar av färg och form. ”Ord om migration” vänder sig till alla som i till exempel arbetsliv eller studier behöver lära sig mer om migration och asyl.

Läs mer om och ladda ner foldern Ord om migration