Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nätverkskonferens 2022 om flyktingar från Ukraina i Norden

Den 19 maj 2022 arrangerar EMN Sverige en nätverkskonferens i Stockholm. Konferensens syfte är att belysa och diskutera mottagandet av människor på flykt från Ukraina i de fem nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island.

Den ryska invasionen av Ukraina har orsakat en av de snabbast växande, storskaliga flyktingsituationer i modern tid, med miljontals människor från Ukraina som nu söker skydd i andra länder. De nordiska länderna Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island har tagit ansvar för att ta emot ukrainska flyktingar och erbjuda skydd tillsammans med många andra EU- och icke-EU-länder.

De nordiska länderna ser gemensamt tillbaka på en lång historia av samarbete kring en rad frågor som rör bland annat ekonomisk utveckling, medborgarnas rörlighet och arbetsmarknaden. Det finns tydliga likheter mellan dessa fem länder när det gäller välfärdsstaten och integrationen av flyktingar och invandrare. Inom migrations- och asylpolitikens område har det dock också funnits skillnader. Till exempel är inte alla nordiska länder medlemmar i EU eller omfattas av EU:s rättsliga instrument på migrations- och asylområdet.

Med denna konferens vill EMN Sverige ge politiska beslutsfattare, migrationsexperter, forskare och civilsamhället i Sverige, de övriga nordiska länderna och på andra håll i Europa ett tillfälle att utbyta erfarenheter om och diskutera migrations- och asylpolitiska utvecklingar i de nordiska länderna med särskild fokus på skydd för ukrainare. Syftet är att underlätta dialog och ömsesidigt lärande i en jämförande och inspirerande miljö.

Inbjudan till konferensen och ett program för dagen kommer snart att skickas ut och publiceras på denna webbplats.