Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Kortrapport 5 om covid-19

EMN och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samarbetar i en serie på fem kortrapporter om hur pandemin påverkar migrationen på olika sätt i EU-länderna, Norge och Storbritannien. Den femte publikationen, "Impact of Covid-19 Pandemic on Voluntary and Forced Return Procedures and Policy Responses”, är nu publicerad.

EMN Inform är en kortrapport som innehåller aktuell och komparativ information i en särskild fråga. Denna inform ger en bild av vilka utmaningar som finns när det gäller återvändande och vad EU- och OECD-länderna gör för att mildra effekterna av covid-19. De reserestriktioner som infördes under pandemin har begränsat möjligheterna att genomföra återvändande i de flesta EU- och OECD-länder. Det gäller särskilt återvändande med tvång. EU-kommissionen publicerade i april 2020 riktlinjer till stöd för medlemsländernas tillämpning av EU:s återvändandedirektiv. Många medlemsländer aktiverade beredskapsplanering och genomförde särskilda åtgärder för att hantera pandemins konsekvenser. Flera länder förlängde till exempel tidsfristerna för frivillig avresa, satsade mer på återvändanderådgivning och tillämpade karantäner och testning i återvändandearbetet.

Läs och ladda ner denna EMN Inform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EMN följer och rapporterar kontinuerligt om hur covid-19 pandemin påverkar asyl och migration i EU-länderna, Norge och Storbritannien. Denna kortrapport är den sista av fem. De tidigare publikationerna hittar du i vårt nyhetsarkiv.