Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Georgien och Moldavien ingår nu i EMN

EMN (Europeiska Migrationsnätverket) växer och för första gången ingår länder utanför EU/EES i nätverket.

Georgien och Moldavien har nu i mars blivit observatörer i EMN. I samband med att länderna blev en del av EMN betonade EU-kommissionen bland annat betydelsen av samarbete med tredjeländer inom migrationsområdet, något som också understryks i förslaget om den nya migrationspakten.

EU-kommissionens uttalande i sin helhet och uttalanden från Georgien och Moldavien när avtalen skrevs under finns att se här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.