Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN:s årliga migrationsrapport för 2020

Året 2020 medförde oförutsedda händelser inom områdena migration och asyl. EMN har nu publicerat sin årliga rapport för 2020.

COVID-19-pandemin påverkade antalet migranter och asylsökande och fungerade också som en katalysator för utveckling av nya digitala lösningar inom asyl- och migrationshantering. Dessa nya utmaningar kom utöver bestående sådana som behovet av att ständigt förbättra migrationshanteringssystemen och säkerställa skyddet för flyktingar. Årsrapporten om migration och asyl, publicerad av Europeiska Migrationsnätverket (EMN), ger en översikt över nyckelutvecklingen i EU:s medlemsstater och Norge 2020.

Preliminära uppgifter tyder på att antalet viserings- och uppehållstillstånd som utfärdades 2020 minskade med nästan 50% i vissa medlemsstater och antalet asylansökningar minskade med 32,6% jämfört med föregående år.

EMN-rapporten visar att elektroniska system och digitala verktyg spelade en nyckelroll för att upprätthålla migrations- och asylsystemens funktion under pandemin. De medlemsstater som ursprungligen inte hade sådana tjänster införde post-, online- eller andra elektroniska tjänster för ansökan och förnyelse av visum och uppehållstillstånd. Åtgärder vidtogs också för att skydda invandrares och asylsökares hälsa och förhindra att de hamnar i oregelbundna situationer. En annan viktig prioritering bland vissa medlemsstater var att underlätta inresa för arbetstagare som trots pandemin behövdes på europeiska arbetsmarknader.

Förutom hanteringen av COVID-19-relaterade händelser var även förslag till bättre migrationshantering på EU-nivå och nationell nivå ett vanligt migrationspolitiskt tema under 2020. Europeiska kommissionens nya pakt om migration och asyl föreslog en omfattande strategi för migration, asyl, integration och gränsförvaltning samt ökad samordning och samarbete med länder utanför EU. På nationell nivå antog medlemsstaterna nya strategiska riktlinjer och nationella prioriteringar som fokuserade till exempel på att attrahera ny talang eller integrationen av nyanlända och migranter på arbetsmarknaden. Nya former av samarbete med tredjeländer inrättades både på EU-nivå och nationell nivå, inte bara för att förhindra oregelbunden migration utan också inom området för laglig migration.

Skyddet av asylsökande och flyktingar, inklusive minderåriga och andra utsatta grupper, förblev ett område för lagstiftning och politikutveckling även under 2020. Den förödande branden i Moria-lägret på Lesbos, Grekland i september 2020 aktualiserade frågor om ett värdigt mottagande av asylsökande i EU, och flera EU-medlemsstater reagerade på denna katastrof genom att erbjuda ett antal asylsökande och flyktingar omplacering från Grekland till andra stater.

Den fullständiga EMN-rapporten hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förutom rapporten finns en kortare sammanfattning (EMN Inform) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och en EMN Flash om rapporten Pdf, 71.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Den nationella årsrapporten för Sverige hittar du här Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.