Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN Luxembourg Inform om godmanskap för ensamkommande barn

EMN Luxembourg har tagit fram denna inform med den engelska titeln ”Guardianship of unaccompanied minors”. En EMN Inform är en komparativ mindre studie om ett begränsat ämnesområde.

Publikationen kartlägger rättsregler och praxis på området, till exempel innebörden av uppdraget, hur och av vem god man utses och vilka de eventuella kraven är för uppdraget. Den berör även möjligheten till fortbildning, kvalitetssäkring och eventuell mekanism för klagomål. Kartläggningen omfattar 23 EMN-länder.

Här kan du läsa och ladda ner publikationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.