Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN Inform om situationen på arbetsmarknaden för ukrainare med tillfälligt skydd

Denna senaste EMN Inform med titeln “Labour market integration of beneficiaries of temporary protection from Ukraine” analyserar utvecklingen i fråga om sysselsättning, politiska prioriteringar och åtgärder med syfte att underlätta arbetsmarknadsinträdet för ukrainare i 24 EMN-länder.

Mer än 4,2 miljoner personer från Ukraina med tillfälligt skydd befinner sig i EU-länderna, de flesta i Tyskland, Polen och Tjeckien (60 procent). En betydande andel i gruppen är kvinnor. Bland övergripande insatser för att främja integrationen finns till exempel ett verktyg för kartläggning av kompentensen hos personer från länder utanför EU (EU Skills Profile Tool). Att förenkla olika krav för tillträde och att arbeta mer aktivt med validering är andra exempel på åtgärder. Men det finns flera utmaningar, både för enskilda och för myndigheterna.

Tillgången på jämförbar statistik från EU-länderna om hur sysselsättningen ser ut är begränsad. Restaurang- och hotell, handel och bygg är bland de vanligaste branscherna där personer med tillfälligt skydd arbetar. Många av personerna har hög utbildning, i vissa EU-länder är andelen högskoleutbildade över 60 procent. Men många har svårt att finna arbete och även så inom de yrken de tidigare arbetade i och många hamnar i branscher med lågkvalificerade yrken.

Utmaningarna är bland annat validering, språkkunskaper och osäkerhet om framtiden i vistelselandet. Det finns dock exempel på en positiv utveckling, där sysselsättningsgraden i vissa länder överstiger 50 procent. Flera länder har med tiden utvecklat sina åtgärder och i flera fall i samarbete med andra parter på arbetsmarknaden och från civilsamhället.

Läs mer och ladda ner publikationen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.