Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN Inform om familjeåterförening för skyddsbehövande

EMN Inform on Family reunification for beneficiaries of international protection kartlägger regelverk och praxis för familjeåterförening för flyktingar och andra skyddsbehövande (i Sverige alternativt skyddsbehövande) i 25 EMN-länder.

Kartläggningen gjordes i ljuset av att ”familjeåterföreningsdirektivet” (Rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening) fyllde 20 år 2003. Direktivet reglerar villkoren för anhöriginvandring till personer som fått uppehållstillstånd i EU-länderna. Denna inform tittar bland annat på vem som kan ge in ansökan (referensperson/sponsor eller familjemedlemmen som ska komma till EU), hur ansökningar görs (möjlighet till online-ansökan etc.), hur familjeband ska styrkas, eventuella försörjningskrav och frågor kring rätten till återförening för barn som blir vuxna under handläggningsperioden.

Läs mer och ladda ner publikationen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.