Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Juridisk information

Här hittar du juridisk information om EMN:s webbplats.

Ansvarig för EMN:s webbplats

Migrationsverket är ansvarig för EMN:s svenska webbplats.

Disclaimer

EU-kommissionen samordnar migrationsnätverkets arbete i samarbete med de nationella kontaktpunkter som utses i medlemsstaterna. EU-kommissionen ansvarar inte för innehållet på denna webbplats, och eventuella åsikter som presenteras ska inte uppfattas som kommissionens officiella utlåtanden. EU-kommissionen ansvarar inte heller för hur sidornas innehåll används.

Användning av material, upphovsrätt

Om inget annat anges får informationen på webbplatsen användas fritt. Ange källa och gärna även en länk till innehållet på vår webbplats. Om material från webbplatsen redigeras sker publicering på eget ansvar. Vissa undantag gäller från det som sägs ovan, t.ex. skyddas bilder enligt upphovsrättslagstiftningen om inget annat anges.

Länkningspolicy

Länka gärna till webbplatsen – men tänk då på att

  • inte använda EMN:s logotyp för att länka till vår webbplats. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad
  • inte länka så att EMN:s webbplats placeras inom ramarna (frameset) för annan webbplats
  • undvika att länka till enskilda dokument – adresserna kan ändras. Länka hellre till startsidan.