Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2020

Attracting and protecting seasonal workers from third countries in the EU

Foto på rapporten Attracting and Protecting Seasonal Workers from third Countries in the EU

Nationell rapport

Rapporten beskriver regelverket för hur säsongsarbetare tas emot i Sverige, framför allt genom EU:s säsongsanställningsdirektiv, men även genom nationella regler (bärplockare).

Attracting and protecting seasonal workers from third countries in the EU

Ungdom med resväska

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten om medborgarskap i EU-länderna och Norge.

Syntesrapport

Denna jämförande EMN-studie är baserad på nationella rapporter från 26 EU-medlemsstater samt Storbritannien. Den fokuserar på hur säsongsarbetare tas emot enligt EU:s säsongsanställningsdirektiv och i förekommande fall enligt annan lagstiftning i länderna och visar likheter och skillnader länderna emellan. Studien visar bland annat vilken profil säsongsarbetare har, inom vilka branscher de tas emot, hur ansöknings-och tillståndsprocesserna ser ut och hur deras rättigheter och skyldigheter tillvaratas.