Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Välkommen till EMN:s nationella kontaktpunkt i Sverige

Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

Vad betyder egentligen migration och vem är flykting? EMN har tillsammans med Migrationsverket tagit fram en folder som reder ut de vanligaste migrationsbegreppen.

Senaste nyheterna

Publikationer ikon
Ny EMN-studie om flyktingsituationen 2014-2016
EU-medlemsstaterna och Norge genomför just nu en studie på temat ”The changing influx of asylum seekers in 2014-2016: Member States’ responses.”
Publikationer ikon
Ad hoc-fråga om återvändande till Afghanistan
EMN Sverige har genom en ad hoc-fråga samlat in information om tvångsåtervändande till Afghanistan.
Publikationer ikon
Nya EMN-landfaktablad för 2016 (country factsheets)
Den svenska EMN-kontaktpunkten har nu publicerat det nationella landfaktabladet för 2016. Sammanställningen ger kortfattad fakta om den politiska och legala utvecklingen inom migra ...