Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Välkommen till EMN:s nationella kontaktpunkt i Sverige

Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

Vad betyder egentligen migration och vem är flykting? EMN har tillsammans med Migrationsverket tagit fram en folder som reder ut de vanligaste migrationsbegreppen.

Senaste nyheterna

Publikationer ikon
Ny version av foldern ”Ord om migration”
EMN:s folder "Ord om migration", som publicerades första gången 2017, förklarar på ett lättillgängligt sätt de vanligaste termerna inom asyl och migration.
Nätverksikon
Två nya EMN-rapporter om nationella skyddsgrunder inom EU plus Norge
EMN har i 25 olika medlemsstater plus Norge publicerat nationella rapporter som i sin tur har resulterat i en syntesrapport. Det är en jämförande studie som beskriver vilka natione ...
Nätverksikon
Missing unaccompanied minors in the EU, Norway and the UK
Att ensamkommande barn försvinner är ett fenomen som har uppmärksammats runt om i EU. EMN har publicerat en Inform om barns försvinnande och hur EU:s medlemsstater hanterar detta p ...