Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Välkommen till EMN:s nationella kontaktpunkt i Sverige

Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

Den 13 oktober 2016 höll EMN:s svenska kontaktpunkt en nätverkskonferens i Stockholm på temat "Resettlement in Sweden and Europe - what works?".

Senaste nyheterna

Publikationer ikon
EMN studie om familjeåterförening i Sverige
Familjeåterförening har inte varit ett framträdande ämne i offentliga eller politiska debatter under de senaste åren. Svensk media har ofta fokuserat på asylsökande även i tider då ...
Publikationer ikon
EMN Inform om statslöshet i EU
EMN har publicerat en kort sammanställande rapport över hur EU:s medlemsstater och Norge hanterar statslöshet.
Nätverksikon
EMNs nya landfaktablad (country factsheet)
Den svenska EMN-kontaktpunkten har nu publicerat det nationella landfaktabladet för 2015. Sammanställningen ger kortfattad fakta om den politiska och legala utvecklingen inom migra ...