Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Välkommen till EMN:s nationella kontaktpunkt i Sverige

Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

Den 13 oktober 2016 höll EMN:s svenska kontaktpunkt en nätverkskonferens i Stockholm på temat "Resettlement in Sweden and Europe - what works?".

Senaste nyheterna

Nätverksikon
EMN-konferens och studie om flyktingkvoten
Den 13 oktober 2016 anordnar Sveriges kontaktpunkt inom Europeiska Migrationsnätverket (EMN) sin årliga nationella nätverkskonferens. Konferensen äger rum i Stockholm och temat är ...
Publikationer ikon
EMN Sverige konferens: Resettlement in Sweden and Europe – what works?
Den 13 oktober 2016 anordnar EMN Sverige sin nationella nätverkskonferens om vidarebosättning i Stockholm.
Nätverksikon
Ny studie om hur Sverige och andra EU-länder sprider information om frivilligt återvändande till migranter som saknar uppehållstillstånd
Flera av utmaningarna med informationsspridningen om frivilligt återvändande riktat till personer som inte har laglig rätt att vistas inom EU:s gränser är dessamma i samtliga medle ...