Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Kontakta oss

Här kan du ställa frågor om Europeiska migrationsnätverket, EMN.
Frågorna går till den svenska kontaktpunkten för EMN. Du är också
välkommen att ge förslag på ad hoc-frågor till nätverket.
På den svenska kontaktpunkten för EMN arbetar

Marie Bengtsson, koordinator

Bernd Parusel, expert (tjänstledig)

Jonas Hols, expert

Magdalena Lund, expert

Louise Waldenström, expert