Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Årsrapporter och landfaktablad
(Country factsheets)

De årliga rapporterna om migration och asyl från EMN Sverige redovisar för varje år huvudsakliga politiska och legala utvecklingar inom migrations- och asylområdet i Sverige, samt relevant migrations- och asylstatistik.

De europeiska syntesrapporterna är jämförande sammanställningar av utvecklingen i EU:s medlemsstater. EMN:s landfaktablad (Country factsheets) är baserade på de årliga nationella policyrapporterna och ger kortfattad fakta om händelser inom migrations- och asylområdet, samt den senaste årsstatistiken.

Sedan 2016 är rapporternas officiella titel ändrad till "EMN Annual Report on Migration and Asylum".

Annual Report on Migration and Asylum 2020

Annual Report

Rapporten innehåller fakta och statistik om utvecklingen rörande migration och asyl i Sverige under 2019.

Syntesrapport

Rapporten innehåller fakta om utvecklingen rörande migration och asyl under föregående år i EU:s medlemsstater.

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten.

Country factsheet Sweden

Landfaktabladet ger kortfattad fakta och statistik om utvecklingen inom migrations- och asylområdet i Sverige under 2020.

Annual Report on Migration and Asylum 2019

Annual Report

Rapporten innehåller fakta och statistik om utvecklingen rörande migration och asyl i Sverige under 2019.

Syntesrapport

Rapporten innehåller fakta om utvecklingen rörande migration och asyl under föregående år i EU:s medlemsstater.

Ungdom med resväska

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten.

Annual Report on Migration and Asylum 2018

Annual Report

Rapporten innehåller fakta och statistik om utvecklingen rörande migration och asyl i Sverige under 2018.

Syntesrapport

Rapporten innehåller fakta om utvecklingen rörande migration och asyl under föregående år i EU:s medlemsstater.

Country factsheet

Landfaktabladet ger kortfattad fakta om utvecklingen inom migrations- och asylområdet, samt den senaste
statistiken, under 2018.

Annual Report on Migration and Asylum 2017

Annual Report

Rapporten innehåller fakta och statistik om utvecklingen rörande migration och asyl i Sverige under 2017.

Syntesrapport

Rapporten innehåller fakta om utvecklingen rörande migration och asyl under föregående år i EU:s medlemsstater.

Country factsheet

Landfaktabladet ger kortfattad fakta om utvecklingen inom migrations- och asylområdet, samt den senaste
statistiken, under 2017.

Policyrapport och landfaktablad för 2016

Policyrapport

Rapporten innehåller fakta och statistik om utvecklingen rörande migration och asyl i Sverige under 2016.

Syntesrapport

Rapporten innehåller fakta om utvecklingen rörande migration och asyl under 2016 i EU:s medlemsstater.

Country factsheet

Landfaktabladet ger kortfattad fakta om utvecklingen inom migrations- och asylområdet, samt den senaste
statistiken, under 2016.

Policyrapport för 2015

Policyrapport

Rapporten innehåller fakta om utvecklingen rörande migration och asyl under föregående år i Sverige.

Syntesrapport

Rapporten innehåller fakta om utvecklingen rörande migration och asyl under föregående år i EU:s medlemsstater.

Country factsheet (landfaktablad) för 2015

Country factsheet

Landfaktabladet ger kortfattad fakta om utvecklingen inom migrations- och asylområdet, samt den senaste statistiken, under föregående år.