Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2021

Responses to long-term irregularly staying migrants

Nationell rapport

Syftet med rapporten är att belysa regelverk och praxis i Sverige, vilka åtgärder som finns på plats för att motverka irreguljär vistelse och vilka aktörer som samverkar på området. Rapporten visar också vilka rättigheter tredjelandsmedborgare har som saknar nödvändiga tillstånd och som har befunnit sig i en sådan situation under en längre period.

Responses to long-term irregularly staying migrants

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten, skillnader inom EU plus Norge för tredjelandsmedborgare som saknar nödvändiga tillstånd och som har befunnit sig i en sådan situation under en längre period.

Syntesrapport

Denna jämförande studie baseras på nationella rapporter från 25 EU-medlemsstater plus Norge. Den belyser skillnader inom EU plus Norge för tredjelandsmedborgare som saknar nödvändiga tillstånd och som har befunnit sig i en sådan situation under en längre period. Syftet med studien är att belysa regelverk och praxis inom EU plus Norge, vilka åtgärder som finns på plats för att motverka irreguljär vistelse och vilka aktörer som samverkar på området.

Exploring legal pathways to fulfil labour needs

Foto på rapporten Attracting and Protecting Seasonal Workers from third Countries in the EU

EMN Inform

Denna kortrapport beskriver hur EMN-länderna arbetar med bilaterala ”talangpartnerskap” med tredje länder för att hitta utländsk arbetskraft. Rapporten tar också upp exempel på kompletterande lagliga vägar för skyddsbehövande.