Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Uppdrag och uppgifter

Enligt Europeiska unionens rådsbeslut (2008/381/EG) innehar EMN följande uppgifter:
  • samla in, utbyta uppdaterade och tillförlitliga data och uppdaterad information från ett brett urval av källor
  • analysera dessa data och denna information och presentera i en lättillgänglig form
  • i samarbete med andra berörda EU-organ bidra till utarbetandet av indikatorer och kriterier som gör informationen enhetligare och bidrar till utvecklingen av gemenskapsverksamhet med anknytning till migrationsstatistik
  • utarbeta och offentliggöra återkommande rapporter om migrations- och asylsituationen i gemenskapen och medlemsstaterna
  • inrätta och underhålla ett Internetbaserat system för informationsutbyte, som ger tillgång till relevanta dokument och publikationer på migrations- och asylområdet
  • öka medvetenheten om migrationsnätverket genom att ge tillgång till den information det samlar in och sprida migrationsnätverkets resultat. om det inte är frågan om konfidentiell information
  • samordna information och samarbeta med andra berörda europeiska och internationella organ.