Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Bakgrund

EMN startades 2003 som ett pilotprojekt med syfte att utveckla ett europeiskt informationsutbytessystem kring asyl, migration och ursprungsländer. I maj 2008 fattade den Europeiska unionens råd beslut om att inrätta EMN som en permanent expertgrupp till Europeiska kommissionen.

Struktur 

Europeiska kommissionen koordinerar europeiska migrationsnätverket och har i detta arbete hjälp av två serviceföretag (GHK-COWI and iLiCONN) samt medlemsländernas nationella kontaktpunkter. EMN består av 27 nationella kontaktpunkter, dvs. alla EU-medlemsländer plus Norge. Danmark deltar, i enlighet med de undantag de har inom politikområdet, bara som observatör. Även Kroatien deltar som observatör.

EMN:s styrelse ger politisk vägledning till arbetet. Kommissionen är ordförande i styrelsen, som annars består av en ledamot från varje medlemsland och en observatör från Europaparlamentet. För ytterligare information se EMN:s europeiska webbplats.

Läs den Europeiska unionens råds beslut här »PDF