Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN:s ordlista inom asyl och migration

En ordlista (Glossary) inom områdena asyl och migration har utvecklats inom det europeiska migrationsnätverket EMN. Ordlistan ska öka jämförbarheten mellan EU:s medlemstater genom användandet av gemensamma termer och definitioner.

Asylum and Migration Glossary 6.0 är den senaste versionen av ordlistan. Den innehåller termer inom asyl och migration på flertalet av EU-ländernas språk. Uppslagsorden och definitionerna av termerna är på engelska medan själva termerna finns översatta till EU-språken samt norska. Syftet med ordlistan är att underlätta förståelsen av termer och definitioner mellan EU:s medlemsstater.

Den nya upplagan innehåller mer än 460 termer, varav flera är nya eller har reviderats sedan den senaste upplagan för att förbättra tydlighet och jämförbarhet. Uppdateringarna och tilläggen omfattar alla termer som tillkommit genom lagstiftning och den politiska utvecklingen inom EU-länderna sedan den europeiska migrationsagendan antogs i maj 2015.

Ordlistan är till användning för alla inom till exempel myndigheter, forskning, frivilligorganisationer och media som sysslar med frågor inom området.

Asylum and Migration Glossary 6.0 finns i en sökbar nätbaserad version och i en sökbar pdf-version. Tidigare versioner av ordlistan finns dessutom översatta till andra språk. Glossary 5.0 finns på tyskalänk till annan webbplats och finska. Föregående versioner finns också på franskalänk till annan webbplats, italienskalänk till annan webbplats, litauiska, portugisiskalänk till annan webbplats, spanskalänk till annan webbplats och arabiskalänk till annan webbplats. Samtliga dessa är i sökbara pdf-format.

Här finns ordlistan i en sökbar webbversionlänk till annan webbplats

Här kan du ladda ner den interaktiva pdf-versionen av ordlistanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ord om migration

Ord om migration är en folder som riktar sig till dig som vill lära dig mer om migrationsfrågor, till exempel i arbetet eller i skolan, och kan användas som en enklare ordlista.

Ord om migrationPDF (webbversion)

Ord om migrationPDF (för egen utskrift)

Du kan beställa foldern färdigtryckt genom att mejla emn@migrationsverket.se.