Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nationella EMN-konferenser

Varje år anordnar den svenska kontaktpunkten en eller flera konferenser som samlar nätverket kring frågor av gemensamt intresse.

Konferenserna ger tillfälle att samla olika aktörer inom migrationsområdet, både svenska och europeiska, för utbyte av information och erfarenheter kring ett aktuellt tema.

Genomförda konferenser

2018: Temat för konferensen var aktuella trender och nya mönster vad gäller migration och asyl i Europa “Changing Realities of Migration and Asylum”. Mer om konferensen hittar du under rubriken "2018" i vänstermenyn.

2017: Temat för konferensen var familjeåterförening, "Family reunification in Sweden and Europe – state of play and lessons for the future”. Mer om konferensen hittar du under rubriken "2017" här till vänster.

2016: Detta års konferens hölls på temat vidarebosättning, "Resettlement in Sweden and Europe - what works?" Samma år genomförde EMN en studie om nationella program för vidarebosättning i medlemsstaterna och Norge. Desutom hade Sverige beslutat att öka den nationella flyktingkvoten. Mer om konferensen hittar du under rubriken "2016" här till vänster.

2015: Denna gång kretsade konferensen kring organiserad sysselsättning för asylsökande. Tyvärr finns ingen sammanfatting för denna konferens.

2014: Temat för konferensen var ensamkommande barn, ""Unaccompanied minors – Swedish and European perspectives". Mer om konferensen hittar du under rubriken "2014" här till vänster.

2013: Temat för konferensen var kopplat till en av studierna som EMN ska genomföra under 2013 - "The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in different Member States".
Mer om konferensen hittar du under rubriken "2013" här till vänster.

2012: Temat för konferensen var internationella studenter, och var knutet till en EMN-studie om lagstiftning och policy kring utländska studenter som genomfördes under första halvåret 2012.
Mer om konferensen hittar du under rubriken "2012" här till vänster.