Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2019

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU Member States

EU-flagga

Nationell rapport

Rapporten beskriver bland annat de olika sätten att bli medborgare i Sverige, medborgarskapets eventuella betydelse för integration och arbetsmarknadsinträde och den senaste offentliga- och politiska debatten om medborgarskap.

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU Member States

Ungdom med resväska

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten om medborgarskap i EU-länderna och Norge.

Syntesrapport

Denna jämförande EMN-studie är baserad på nationella rapporter från 25 EU-medlemsstater samt Norge. Den behandlar bland annat regelverken för medborgarskap, hur ansökningsförfarandena ser ut, vilka krav som ställs för att bli medborgare, vilka rättigheter och skyldigheter medborgarskapet har och om dubbelt medborgarskap tillåts. Den tittar även på medborgarskapets eventuella betydelse för integration och redovisar jämförbar statistik från länderna.

Migratory pathways for start-ups and innovative entrepreneurs in the EU

EU-flagga

Nationell rapport

Rapporten beskriver det svenska regelverket för att attrahera, ta emot och bibehålla startup-företagare och innovativa entreprenörer från tredje land.

Migratory Pathways for Start-Ups and Innovative Entrepreneurs in the European Union

Ungdom med resväska

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten om startupföretagare och innovativa entreprenörer.

Syntesrapport

Rapporten visar och jämför regelverken i medlemsstaterna för att ta emot och attrahera startup-företagare och innovativa entreprenörer från tredje land. Den ger även en översikt över näringslivsklimatet för innovativt nyföretagande, särskilt ekosystemen för startups, och över hur medlemsstater kan arbeta med att skapa förutsättningar för att startupföretagare från tredje land stannar i medlemsländerna.

Comparative overview of national protection statuses in the EU and Norway

EU-flagga

Nationell rapport

EMN rapporten beskriver vilka nationella skyddsgrunder som finns förutom de EU harmoniserade skyddsgrunderna, ansökanförfarandet samt vilka rättigheter som följer vid beviljat tillstånd. Den speglar utvecklingen i Sverige under perioden 2010-2018 då två olika situationer framträder, den före och den efter 2016 då lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd fick laga kraft.

Comparative overview of national protection statuses in the EU and Norway

Ungdom med resväska

EMN Inform och EMN Flash

En sammanfattning presenteras av resultat och slutsatser från syntesrapporten om nationella skyddsgrunder inom EU plus Norge. EMN Flash sammanfattar studien på en sida medan EMN Inform ger en något utförligare sammanfattning på sex sidor.

Syntesrapport

En jämförande EMN studie baserad på nationella rapporter från 25 medlemsstater plus Norge med syfta att belysa vilka nationella skyddsgrunder som finns, hur ansökningsförfarandet ser ut och vilka rättigheter som ges vid beviljat tillstånd i förhållande till EU harmoniserade skyddsgrunder under perioden 2010-2018. Syntesrapporten uppdaterar EMN studien från 2010 i samma ämne.