Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2018

Attracting and retaining international students

Nationell rapport

Rapporten beskriver hur Sverige arbetar med att attrahera och behålla studenter från tredje land.

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten om internationella studenter som kommer till EU från tredje land.

Syntesrapport

Rapporten beskriver och jämför hur medlemsstaterna arbetar med att attrahera och behålla studenter från tredje land.

Labour market integration of third-country nationals in the EU Member States

Nationell rapport

Rapporten beskriver Sveriges regelverk och praxis för arbetsmarknadsintegration för tredjelandsmedborgare samt undersöka i vilken omfattning Sverige följer rekommendationerna i Europeiska Kommissionens handlingsplan från 2016.

Syntesrapport

Rapporten jämför hur medlemsstaterna arbetar med arbetsmarknadsintegration för tredjelandsmedborgare.

Impact of visa liberalisation on countries of destination

Nationell rapport

Rapporten beskriver hur viseringsfriheten har påverkat Sverige inom flera olika områden så som asyl och kategorier av reglerad invandring som arbetstagare och studenter.

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten om hur viseringsfriheten har påverkat medlemsstaterna.

Syntesrapport

Rapporten jämför hur viseringsfriheten har påverkat medlemsstaterna inom flera olika områden så som asyl och kategorier av reglerad invandring som arbetstagare och studenter.

Understanding Migration in the European Union. Insights from the European Migration Network 2008–2018

EMN 10 Year Anniversary Report

Rapporten summerar EMN:s bidrag under det senaste decenniet genom ad hoc-frågor, studier, informs och årliga rapporter.

Safe Countries of Origin

EMN Inform

Kortrapporten handlar om hur konceptet ”säkra ursprungsländer” används i olika EU-medlemsstater.

Attracting and retaining foreign startup founders

EMN Inform

Kortrapporten visar hur EU-medlemsstaterna attraherar utländska nyföretagare.