Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2017

National Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination

Nationell rapport

Rapporten beskriver Sveriges regelverk och praxis för ensamkommande barn som fått ett slutligt beslut på sin ansökan om asyl och behandlar integrationsåtgärder, återvändande och frågan om barn som avviker eller försvinner.

EMN Inform

Kortrapporten sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten om ensamkommande barn som fått ett slutligt beslut på sin ansökan om asyl.

Syntesrapport

Rapporten jämför hur medlemsstaterna arbetar med ensamkommande barn som fått ett slutligt beslut på sin ansökan om asyl.

The changing influx of asylum seekers in 2014–2016

Nationell rapport

Rapporten undersöker hur Sverige har påverkats av det kraftigt ökande antalet asylsökande under perioden 2014–2016.

EMN Inform

Kortrapporten sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten om det kraftigt ökande antalet asylsökande under perioden 2014–2016.

Syntesrapport

Rapporten undersöker hur länderna har påverkats av det kraftigt ökande antalet asylsökande under perioden 2014–2016.

Challenges and practices for establishing the identity of third-country nationals in migration procedures

Nationell rapport

Rapporten undersöker hur Sverige arbetar med att säkerställa sökandes identitet i olika migrationsprocesser.

EMN Inform

Kortrapporten sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten om identitetsfrågor.

Syntesrapport

Rapporten jämför hur medlemsstaterna arbetar med att säkerställa sökandes identitet i olika migrationsprocesser.

Migrants' movements through the Mediterranean

EMN Inform

Rapporten analyserar vanliga migrationsrutter till EMN samt trender vad gäller antalet asylsökande i olika EU-medlemsländer.

The effectiveness of return in EU Member States

Nationell rapport

Rapporten beskriver hur Sverige arbetar med att säkerställa sökandes identitet i olika migrationsprocesser.

Syntesrapport

Rapporten jämför hur medlemsstaterna tillämpar EU-regler om återvändande av personer utan uppehållstillstånd.