Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2016

Illegal employment of third-country nationals

Nationell rapport

Denna studie undersöker hur Sverige arbetar med att förebygga och upptäcka illegalt arbete.

EMN Inform

Kortrapporten sammanfattar syntesrapportens viktigaste resultat och slutsatser.

Syntesrapport

Syntesrapporten beskriver hur EU:s medlemsstater arbetar med att förebygga och upptäcka illegalt arbete.

Family Reunification of third-country nationals in the EU: National Practices

Nationell rapport

Denna studie undersöker regelverket och praxis för familjeåterförening för tredjelandsmedborgare i Sverige.

Syntesrapport

Rapporten ger en jämförbar överblick av reglerna rörande familjeåterförening för tredjelandsmedborgare i EU:s medlemstater.

EMN Inform

Rapporten är en kort sammanfattning av syntesrapportens huvudsakliga resultat

 


The Return of Rejected Asylum Seekers: Challenges and Good Practices

Nationell rapport

Rapporten beskriver det svenska regelverket kring återvändande av asylsökande som har fått avslag.

 

Syntesrapport

Rapporten undersöker hur EU-medlemsstaterna arbetar med att återvändanda asylsökande som fått avslag.

Resettlement in Sweden and Europe – what works

Nationell rapport

En överblick av de utmaningar och lösningar som finns för vi­darebosättning av flyktingar och andra personer som behöver skydd i EUs medlemsstater och Norge.

Syntesrapport

Rapporten ger en jämförbar överblick av det politiska förfarandet och funktionaliteten av vidarebosättning i EU:s medlemstater.


EMN Inform

Rapporten är en kort sammanfattning av de huvudsakliga politiskt relevanta resultaten för vidarebosättning i EU:s medlemstater.

 


Statelessness in the EU

EMN Inform

Rapporten undersöker situationen för statslösa personer i EU:s medlemsstater.