Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Två nya EMN-rapporter om nationella skyddsgrunder inom EU plus Norge

EMN har i 25 olika medlemsstater plus Norge publicerat nationella rapporter som i sin tur har resulterat i en syntesrapport. Det är en jämförande studie som beskriver vilka nationella skyddsgrunder som finns, hur ansökningsförfarandet ser ut och vilka rättigheter som ges vid beviljat tillstånd i förhållande till EU harmoniserade skyddsgrunder.

EMN identifierar 60 olika nationella skyddsgrunder, de flesta med humanitär grund men i övrigt anpassat för ett antal olika omständigheter. Italien och Sverige sticker ut genom att vara de enda stater som erbjuder skydd för de som inte kan återvända på grund av en miljökatastrof.

EMN-rapporten visar att antalet skyddsgrunder inte har ändrats sen en EMN-studie genomfördes i samma ämne år 2010 men däremot har det rättsliga läget för att tillämpa skyddsgrunderna förändrats i 11 medlemsstater. Ett exempel på det är lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd som fick laga kraft juli 2016 i Sverige.

Den nationella rapporten speglar utvecklingen i Sverige under perioden 2010-2018 då två olika situationer framträder, den före och den efter 2016 då lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd fick laga kraft.

Här kan du läsa och ladda ner den svenska nationella studien och den EU-komparativa syntesrapporten.