Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny version av foldern ”Ord om migration”

EMN:s folder "Ord om migration", som publicerades första gången 2017, förklarar på ett lättillgängligt sätt de vanligaste termerna inom asyl och migration.

Folderna riktar sig till alla som i studier eller arbetsliv vill lära sig mer om ämnet. Foldern har nu kommit i en uppdaterad version, både till utseende och till innehåll. Bland annat har den en ny färgsättning och nya termer har också tagits med.

Läs mer om och ladda ner foldern Ord om migration.