Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nytt nummer av EMN Bulletin ute

EMN Bulletin edition 31 är nu publicerad. Den tar upp utvecklingen inom asyl- och migration i EU:s medlemsländer och Norge under perioden april–juni.

Till det senaste numret, edition 31, finns också en särskild bilaga med aktuella uppdateringar om situationen för migration och asyl när det gäller covid-19.

Här kan du läsa och ladda ner EMN Bulletin med bilagor.