Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nytt nummer av EMN Bulletin

EMN Bulletin edition 32 är nu publicerad. Den tar upp utvecklingen inom asyl- och migration i EU:s medlemsländer och Norge under perioden juli–september.

Bulletinen innehåller även en sammanfattning av EU:s migrations- och asylpakt som lanserades den 23 september 2020.

Här kan du läsa och ladda ner EMN Bulletin