Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny app för EMN:s ordlista

EMN har lanserat en app för ordlistan EMN Asylum and Migration Glossary. Appen, som har engelska som användarspråk, finns tillgänglig på både App Store och Google play. Appen har samma innehåll som nätversionen och den tryckta versionen av EMN:s Glossary.

Porträttbild på Jonas Hols

Jonas Hols

Appen har utvecklats av den italienska kontaktpunkten för EMN och innehåller drygt 460 termer inom asyl och migration, precis som de nätbaserade och tryckta versionerna av ordlistan. Syftet med ordlistan är att underlätta förståelsen av termer och definitioner mellan EU:s medlemsstater.

– Genom appen blir ordlistan mycket mer lättillgänglig för alla genom några enkla knapptryck på telefonen, säger Jonas Hols på EMN Sverige.

Uppslagsorden och definitionerna är på engelska medan själva termerna finns översatta till alla EU-språk samt norska. Källor för definitionerna och kopplingar till andra termer är också med. Termerna finns i alfabetisk ordning eller kan tas fram genom en sökfunktion.

Ordlistan är användbar för alla som sysslar med asyl och migration inom till exempel myndigheter, forskning, frivilligorganisationer och media.

Du hittar appen i App Store eller Google Play genom att söka på EMN Glossary.

Bild från App Store som visar hur appen ser ut.

Presentationen för appen i App Store.